Yhteistyön aloitus Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen kanssa

5. tapaaminen Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksessa

Kävimme tutustumassa LIMEmediakeskukseen ja sovimme K-P:n aikuiskoulutksen kanssa yhteistyöstä.

Mainokset